Назад

Детска градина № 53 „Дядовата ръкавичка”, район "Сердика"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности.

Допълнителни образователни дейности, на ДГ № 53 „Дядовата ръкавичка” за: английски език, народни танци, спортни танци