Назад

Детска градина № 55 „Иглика”, район "Люлин"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти в ДГ 55 "Иглика".