Назад

Детска градина № 81 "Лилия", район "Възраждане"

ОБЯВА относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 81 "Лилия".

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 81:
английски език, приложни изкуства, йога.