Назад

Детска градина № 88 „Детски рай”, район "Искър"

Обява относно удължаване срока за подаване на документи за участие в конкурс за избор на изпълнител на допълнителна образователна дейност.