Назад

Детска градина № 89 „Шарена дъга”, район "Кремиковци"

Обява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за предучилищното образование за учебните 2017/2018 г.,2018/2019 г., 2019/2020г.