СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ


1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:


2. ЗА 2020 ГОДИНА:

  • Обява за кандидатстване
  • Процедура за кандидатстване
  • Формуляр за кандидатстване
  • Насоки за кандидатстване
  • Декларация за конфликт на интереси
  • Заявление образец – Приложение
  • Таблица за административна проверка ПО 1 – за образователни институции, районни администрации
  • Таблица за административна проверка ПО 2 (НПО)
  • Таблица за оценка на проектни предложения