РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

01/16.01.2020 г. 02/03.02.2020 г. 03/03.02.2020 г. 04/11.02.2020 г. 05/10.03.2020 г.
06/13.04.2020 г. 07/12.05.2020 г. 08/27.05.2020 г. 09/09.06.2020 г. 10/09.06.2020 г.

 

 

РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

01/25.04.2019 г. 02/15.08.2019 г. 03/29.08.2019 г. 04/24.10.2019 г. 05/14.11.2019 г.
06/21.11.2019 г. 07/14.12.2019 г.