РАЙОН СТУДЕНТСКИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

РСТ19-ТД26-20-[3]/17.01.2020 РСТ19-ТД26-1435-[5]/21.01.2020 РСТ19-ТД26-1588-[4]/14.02.2020 РСТ19-ТД26-1546-[5]/24.02.2020 РСТ18-ТД26-1439-[9]/05.03.2020
РСТ20-УЗ21-15-[7]/12.03.2020 РСТ20-УЗ21-15-[8]/12.03.2020 РСТ19-ГР94-1732-[4]/13.03.2020 РСТ20-ТД26-198-[3]/13.03.2020 РСТ20-ВК08-51-[9]/18.03.2020
РСТ20-ВК08-51-[10]/18.03.2020 РСТ20-ГР94-669-[3]/08.04.2020 РСТ19-ВК08-457-[9]/10.04.2020 РСТ19-ВК08-457-[10]/10.04.2020 РСТ19-ГР94-1749-[8]/05.05.2020
РСТ20-ТД26-527-[1]/12.05.2020 РСТ20-ВК08-371-[5]/21.05.2020 РСТ20-ТД26-630-[1]/21.05.2020 РСТ20-ТД26-109-[6]/03.06.2020 РСТ19-ТД26-1689-[3]/04.06.2020
РСТ20-ГР94-895-[1]/04.06.2020 РСТ20-ТД26-657-[1]/04.06.2020 РСТ19-ТД26-716-[6]/16.06.2020 г. РСТ20-ТД26-733-[1]/16.06.2020 г. РСТ20-ТД26-581-[3]/17.06.2020 г.
РСТ20-ТД26-81-[6]/19.06.2020 г. РСТ19-ТД26-663-[5]/23.06.2020 г. РСТ20-ТД26-220-[7]/23.06.2020 г. РСТ20-ТД26-663-[2]/23.06.2020 г. РСТ20-ТД26-663-[3]/23.06.2020 г.
РСТ20-ТД26-663-[4]/23.06.2020 г. РСТ20-ТД26-239-[7]/25.06.2020 г. РСТ19-ТД26-1118-[7]/08.07.2020 г. РСТ20-ТД26-558-[6]/08.07.2020 г. РСТ20-ТД26-429-[5]/15.07.2020 г.
РСТ19-ГР94-1302-[6]/16.07.2020 г. РСТ20-ТД26-888-[1]/20.07.2020 г. РСТ20-ТД26-594-[9]/20.07.2020 г. РСТ20-ТД26-440-[7]/22.07.2020 г. РСТ20-ТД26-1568-[5]/24.07.2020 г.
РСТ20-УЗ21-109-[3]/04.08.2020 г. РСТ20-ТД26-110-[5]/07.08.2020 г.      

 

 

РАЙОН СТУДЕНТСКИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

РСТ19-ТД26-15-[1]/10.01.2019 РСТ18-ТД26-1805-[4]/11.01.2019 РСТ19-ТД26-49-[3]/21.01.2019 РСТ19-ТД26-50-[3]/21.01.2019 РСТ18-ГР94-1411-[10]/23.01.2019
РСТ19-ТД26-75-[1]/31.01.2019 РСТ18-ТД26-1190-[8]/05.02.2019 РСТ18-ТД26-1844-[9]/05.02.2019 РСТ18-ТД26-1223-[5]/06.02.2019 РСТ18-ТД26-2024-[5]/06.02.2019
РСТ18-ТД26-1708-[6]/12.02.2019 РСТ18-ТД26-1748-[6]/12.02.2019 РСТ18-ТД26-1310-[7]/22.02.2019 РСТ18-ТД26-1310-[8]/22.02.2019 РСТ18-ТД26-1844-[12]/25.02.2019
РСТ18-ТД26-1707-[8]/06.03.2019 РСТ18-ТД26-1312-[4]/13.03.2019 РСТ18-ТД26-1641-[5]/13.03.2019 РСТ18-УЗ21-134-[6]/13.03.2019 РСТ17-ГР94-803-[3]/19.03.2019
РСТ18-ТД26-1564-[5]/21.03.2019 РСТ19-ТД26-19-[5]/21.03.2019 РСТ18-ГР94-1921-[5]/01.04.2019 РСТ18-ТД26-1962-[5]/01.04.2019 РСТ19-ТД26-198-[6]/01.04.2019
РСТ19-ТД26-407-[3]/01.04.2019 РСТ18-ГР94-1093-[5]/03.04.2019 РСТ19-ТД26-205-[3]/03.04.2019 РСТ18-ГР94-1324-[4]/08.04.2019 РСТ18-ТД26-1491-[6]/08.04.2019
РСТ18-ТД26-1812-[7]/08.04.2019 РСТ18-ТД26-1890-[3]/10.04.2019 РСТ19-ТД26-216-[5]/10.04.2019 РСТ18-ТД26-1274-[4]/15.04.2019 РСТ18-ТД26-1570-[4]/23.04.2019
РСТ18-ТД26-1605-[3]/23.04.2019 РСТ19-ВК08-2-[4]/23.04.2019 РСТ18-ТД26-1449-[4]/09.05.2019 РСТ19-ТД26-671-[2]/10.05.2019 РСТ19-ТД26-672-[2]/10.05.2019
РСТ18-ТД26-1163-[6]/16.05.2019 РСТ19-ТД26-450-[4]/21.05.2019 РСТ19-ТД26-644-[5]/30.05.2019 РСТ19-ТД26-643-[5]/06.06.2019 РСТ19-ТД26-657-[7]/19.06.2019
РСТ19-ТД26-808-[2]/21.06.2019 РСТ19-ТД26-207-[5]/03.07.2019 РСТ19-ТД26-414-[7]/05.07.2019 РСТ18-ТД26-1766-[6]/15.07.2019 РСТ19-ТД26-1066-[1]/15.07.2019
РСТ19-ТД26-831-[3]/16.07.2019 РСТ19-ТД26-311-[7]/19.07.2019 РСТ19-ТД26-312-[8]/19.07.2019 РСТ19-ТД26-778-[5]/22.07.2019 РСТ19-ВК08-784-[6]/26.07.2019
РСТ19-ТД26-474-[3]/26.07.2019 РСТ19-ТД26-783-[5]/31.07.2019 РСТ19-ТД26-753-[4]/20.08.2019 РСТ19-ТД26-232-[7]26.08.2019 РСТ19-ТД26-414-[11]/26.08.2019
РСТ19-ГР94-926-[6]/26.08.2019 РСТ19-ТД26-297-[6]/27.08.2019 РСТ19-ТД26-645-[8]/27.08.2019 РСТ19-ТД26-878-[4]/27.08.2019 РСТ19-ТД26-884-[5]/30.08.2019
РСТ19-ТД26-1256-[1]/30.08.2019 РСТ19-ТД26-1280-[1]/30.08.2019 РСТ19-ГР94-981-[6]/04.09.2019 РСТ19-ТД26-1175-[3]/04.09.2019 РСТ19-ТД26-221-[4]/09.09.2019 
РСТ19-ТД26-794-[5]/13.09.2019 РСТ19-ТД26-1105-[10]/13.10.2019 РСТ19-ГР94-1167-[5]/18.09.2019 РСТ19-ГР94-1167-[6]/18.09.2019 РСТ19-ТД26-1033-[5]/19.09.2019
РСТ19-ТД26-1034-[5]/24.09.2019 РСТ19-ТД26-333-[3]/25.09.2019 РСТ19-ТД26-869-[3]/27.09.2019 РСТ19-ТД26-903-[7]/02.10.2019 РСТ19-ТД26-442-[5]/07.10.2019
РСТ19-ГР94-441-[19]/08.10.2019 РСТ19-ТД26-623-[8]/09.10.2019 РСТ19-ТД26-807-[10]/09.10.2019 РСТ18-У321-219-[7]/11.10.2019 РСТ19-ТД26-784-[7]/11.10.2019
РСТ19-ТД26-1041-[2]/11.10.2019 РСТ19-ГР94-1185-[6]/16.10.2019 РСТ19-ГР94-1186-[6]/16.10.2019 РСТ19-ТД26-1131-[2]/17.10.2019 РСТ19-ТД26-1263-[3]/17.10.2019
РСТ19-ТД26-1509-[4]/18.10.2019 РСТ19-ГР94-1365-[4]/21.10.2019 РСТ18-ТД26-1111-[4]/23.10.2019 РСТ19-ТД26-1270-[4]/31.10.2019 РСТ19-ГР94-1388-[6]/06.11.2019
РСТ19-ТД26-1462-[4]/07.11.2019 РСТ19-ТД26-875-[7]/08.11.2019 РСТ19-ТД26-913-[4]/08.11.2019 РСТ19-ТД26-1170-[3]/08.11.2019 РСТ19-ГР94-1223-[4]/12.11.2019
РСТ19-ТД26-755-[6]/12.11.2019 РСТ19-ТД26-1482-[4]/12.11.2019 РСТ19-ГР94-1816-[1]/12.11.2019 РСТ18-ТД26-1954-[4]/15.11.2019 РСТ19-ТД26-65-[4]/15.11.2019
РСТ19-ТД26-76-[8]/29.11.2019 РСТ19-ТД26-324-[8]/04.12.2019 РСТ19-ТД26-1583-[2]/04.12.2019 РСТ19-ТД26-1613-[2]/04.12.2019 РСТ19-ВК08-1069-[6]/18.12.2019
РСТ19-ТД26-1092-[4]/18.12.2019 РСТ19-ТД26-1853-[1]/19.12.2019 РСТ19-ТД26-1601-[6]/23.12.2019 РСТ19-ТД26-1601-[7]/23.12.2019  

 

 

РАЙОН СТУДЕНТСКИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

РСТ18-ГР94-217-[2]/19.01.2018 РСТ17-ТД26-1613-[4]/26.01.2018 РСТ18-ГР94-214-[3]/29.01.2018 РСТ18-ТД26-98-[3]/30.01.2018 РСТ18-ТД26-84-[3]/05.02.2018
РСТ17-ТД26-1027-[4]/07.02.2018 РСТ17-ТД26-1667-[4]/08.02.2018 РСТ18-ТД26-116-[3]/08.02.2018 РСТ17-ГР94-1186-[5]/13.02.2018 РСТ18-ТД26-102-[2]/13.02.2018
РСТ18-ТД26-179-[3]/16.02.2018 СТС18-ГР94-407-[1]/20.02.2018 РСТ18-ТД26-269-[2]/26.02.2018 РСТ18-ТД26-271-[2]/26.02.2018 РСТ18-ТД26-272-[2]/26.02.2018
РСТ17-ГР94-409-[2]/27.02.2018 РСТ18-ТД26-308-[1]/27.02.2018 РСТ18-ГР94-452-[3]/08.03.2018 РСТ17-ТД26-1287-[5]/14.03.2018 РСТ18-ТД26-375-[2]/15.03.2018
РСТ18-ТД26-391-[1]/19.03.2018 РСТ17-ГР94-1871-[4]/22.03.2018 РСТ17-ГР94-1871-[5]/22.03.2018 РСТ18-ТД26-435-[1]/22.03.2018 РСТ17-ТД26-1673-[3]/27.03.2018
РСТ18-ТД26-205-[4]/27.03.2018 РСТ18-ТД26-93-[6]/27.03.2018 РСТ18-ГР94-1401-[7]/28.03.2018 РСТ17-ГР94-893-[6]/03.04.2018 РСТ18-ТД26-510-[2]/03.04.2018
РСТ18-ТД26-546-[1]/11.04.2018 РСТ18-ТД26-549-[1]/13.04.2018 РСТ18-ТД26-550-[1]/13.04.2018 РСТ18-У321-73-[2]/18.04.2018 РСТ18-У321-73-[3]/18.04.2018
РСТ18-ТД26-486-[2]/19.04.2018 РСТ18-ТД26-442-[2]/27.04.2018 РСТ18-ГР94-252-[5]/02.05.2018 РСТ18-ГР94-741-[2]/02.05.2018 РСТ18-ТД26-404-[3]/03.05.2018
РСТ18-ТД26-316-[5]/04.05.2018 РСТ18-ТД26-614-[3]/04.05.2018 РСТ18-ТД26-660-[1]/09.05.2018 РСТ17-ГР94-1414-[8]/17.05.2018 РСТ17-ГР94-1414-[9]/17.05.2018
РСТ18-ГР94-287-[2]/18.05.2018 РСТ18-ТД26-773-[2]/23.05.2018 РСТ18-ТД26-302-[4]/31.05.2018 РСТ18-ТД26-256-[5]/04.06.2018 РСТ18-ТД26-663-[3]/06.04.2018
РСТ18-ТД26-695-[12]/04.06.2018 РСТ18-ТД26-292-[4]/8.06.2018 РСТ18-ГР94-693-[4]/11.06.2018 РСТ18-ГР94-694-[3]/11.06.2018 РСТ18-ТД26-248-[3]/11.06.2018
РСТ18-ТД26-464-[2]/11.06.2018 РСТ18-ТД26-856-[3]/11.06.2018 РСТ18-ТД26-857-[2]/15.06.2018 РСТ18-ТД26-888-[3]/15.06.2018 РСТ18-ТД26-956-[2]/27.06.2018
РСТ18-ТД26-978-[1]/28.06.2018 РСТ18-ТД26-1035-[2]/12.07.2018 РСТ18-ТД26-1086/13.07.2018 РСТ18-ГР94-979-[2]/16.07.2018 РСТ18-ТД26-1103-[1]/20.07.2018
РСТ17-ТД26-1806-[3]/24.07.2018 РСТ18-ГР94-1178-[3]/24.07.2018 РСТ18-ТД26-1036-[3]/24.07.2018 РСТ18-ТД26-1128-[1]/24.07.2018 РСТ18-ГР94-1222-[1]/30.07.2018
РСТ18-ТД26-1150-[1]/30.07.2018 РСТ18-ТД26-887-[4]/30.07.2018 РСТ18-ГР94-1244-[1]/02.082018 РСТ18-ТД26-1160-[1]/06.08.2018 РСТ18-ТД26-1161-[1]/06.08.2018
РСТ18-ТД26-1210-[1]/07.08.2018 РСТ18-УЗ21-157-[1]/07.08.2018 РСТ17-ТД26-1617-[6]/08.08.2018 РСТ18-ТД26-1225-[1]/14.08.2018 РСТ18-ТД26-885-[4]/14.08.2018
РСТ18-ТД26-890-[4]/14.08.2018 РСТ18-ТД26-489-[5]/16.08.2018 РСТ18-ТД26-945-[2]/16.08.2018 РСТ18-ТД26-955-[4]/16.08.2018 РСТ18-ТД26-1310-[2]/04.09.2018
РСТ17-ТД26-1625-[3]/11.09.2018 РСТ18-ТД26-1235-[3]/18.09.2018 РСТ18-ТД26-1433-[1]/18.09.2018 РСТ18-ТД26-1364-[2]/20.09.2018 РСТ18-ТД26-1397-[1]/20.09.2018
РСТ18-ТД26-1279-[3]/25.09.2018 РСТ18-ТД26-1333-[5]/25.09.2018 РСТ18-ТД26-1333-[6]/25.09.2018 РСТ18-ТД26-225-[5]/25.09.2018 РСТ18-ТД26-847-[3]/29.09.2018
РСТ18-ГР94-1074-[3]/30.09.2018 РСТ18-ТД26-1419-[3]/03.10.2018 РСТ18-ТД26-671-[3]/04.10.2018 РСТ18-ТД26-1018-[5]/04.10.2018 РСТ18-ТД26-1525-[1]/09.10.2018
РСТ18-ТД26-1543-[1]/09.10.2018 РСТ18-ТД26-484-[5]/19.10.2018 РСТ18-ТД26-1136-[3]/26.10.2018 РСТ18-ТД26-1301-[3]/26.10.2018 РСТ18-ТД26-1621-[2]/26.10.2018
РСТ18-ТД26-1649-[1]/26.10.2018 РСТ18-ГР94-1337-[3]/30.10.2018 РСТ18-ТД26-1070-[6]/01.11.2018 РСТ18-ТД26-1308-[7]/09.11.2018 РСТ18-ТД26-726-[8]/09.11.2018
РСТ18-ТД26-759-[5]/13.11.2018 РСТ18-ТД26-1220-[6]/16.11.2018 РСТ18-ГР94-1226-[7]/20.11.2018 РСТ18-ТД26-810-[6]/20.11.2018 РСТ18-ТД26-927-[5]/23.11.2018
РСТ18-ТД26-1841-[2]/23.11.2018 РСТ18-ТД26-1328-[5]/27.11.2018 РСТ18-ТД26-1481-[2]/27.11.2018 РСТ18-ТД26-1804-[3]/27.11.2018 РСТ18-ГР94-1439-[6]/05.12.2018
РСТ18-ГР94-1571-[5]/06.12.2018 РСТ18-ГР94-1676-[2]/06.12.2018 РСТ18-ТД26-1341-[6]/06.12.2018 РСТ18-ГР94-1353-[5]/17.12.2018 РСТ18-ГР94-1411-[5]/17.12.2018
РСТ18-ТД26-282-[8]/17.12.2018 РСТ18-ТД26-1118-[5]/17.12.2018 РСТ18-ТД26-1937-[3]/21.12.2018 РСТ18-ТД26-2007-[1]/21.12.2018  

 

 

РАЙОН СТУДЕНТСКИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси (част първа)

РСТ16-ТД26-1683-[2]/04.01.2017 РСТ16-ТД26-1612-[2]/09.01.2017 РСТ16-ТД26-1692-[2]/10.01.2017 РСТ17-ТД26-13-[2]/10.01.2017 РСТ16-ТД26-1658-[2]/17.01.2017
РСТ17-ТД26-48-[3]/30.01.2017 РСТ17-ТД26-48-[4]/30.01.2017 РСТ17-ТД26-48-[5]/30.01.2017 РСТ17-ТД26-48-[6]/30.01.2017 РСТ17-ТД26-111-[2]/01.02.2017
РСТ17-ТД26-119-[2]/02.02.2017 РСТ17-ТД26-87-[3]/03.02.2017 РСТ17-ТД26-334-[2]/10.04.2017 РСТ17-ТД26-254-[5]/02.05.2017 РСТ17-ГР94-309-[4]/04.05.2017
РСТ17-ТД26-261-[3]/09.05.2017 РСТ17-ТД26-262-[3]/09.05.2017 РСТ17-ТД26-263-[3]/09.05.2017 РСТ17-ТД26-320-[4]/15.05.2017 РСТ17-ТД26-489-[5]/15.05.2017
РСТ17-ТД26-398-[3]/16.05.2017 РСТ17-ТД26-457-[2]/23.05.2017 РСТ17-ТД26-770-[2]/30.05.2017 РСТ17-ТД26-785-[2]/05.06.2017 РСТ17-ТД26-774-[3]/15.06.2017
РСТ17-ТД26-635-[2]/26.06.2017 РСТ17-ТД26-937-[2]/11.07.2017 РСТ17-ТД26-937-[3]/11.07.2017 РСТ17-ТД26-526-[5]/13.07.2017 РСТ17-ТД26-810-[3]/13.07.2017
РСТ17-ТД26-541-[3]/24.07.2017 РСТ17-ТД26-1029-[2]/26.07.2017 РСТ17-ТД26-715-[2]/07.08.2017 РСТ17-ТД26-264-[5]/08.08.2017 РСТ17-ТД26-758-[5]/11.08.2017
РСТ17-ТД26-881-[8]/14.08.2017 РСТ17-ТД26-881-[9]/16.08.2017 РСТ17-УЗ21-167-[2]/22.08.2017 РСТ17-УЗ21-167-[3]/22.08.2017 РСТ17-ГР94-679-[4]/23.08.2017
РСТ17-ГР94-1019-[2]/23.08.2017 РСТ17-ТД26-1121-[3]/23.08.2017 РСТ17-ТД26-1139-[3]/29.08.2017 РСТ17-ГР94-502-[5]/08.09.2017 РСТ17-ТД26-1173-[2]/13.09.2017
РСТ17-ТД26-665-[2]/18.09.2017 РСТ17-ТД26-666-[2]/18.09.2017 РСТ17-ТД26-695-[6]/18.09.2017 РСТ17-ТД26-1256-[4]/18.09.2017 РСТ17-ТД26-1160-[3]/05.10.2017
РСТ17-ТД26-1008-[6]/09.10.2017 РСТ17-ТД26-905-[4]/25.10.2017 РСТ17-ГР94-1281-[2]/27.10.2017 РСТ17-ТД26-1180-[4]/30.10.2017 РСТ17-ТД26-1338-[3]/02.11.2017
РСТ17-ТД26-818-[5]/09.11.2017 РСТ17-ГР94-1062-[4]/16.11.2017 РСТ17-ТД26-1627-[2]/29.11.2017 г. РСТ17-ТД26-1612-[2]/01.12.2017 РСТ17-ТД26-1613-[2]/01.12.2017
РСТ17-ТД26-1556-[4]/19.12.2017        

 

 

РАЙОН СТУДЕНТСКИ - АРХИВ за 2016 г.