Назад

Предложение на Столичната община-увеличават данъците за мощни и стари автомобили

28.11.2019 г., стр. 3

За малките и екологични автомобили сумата остава същата

Повече плащаме и за сделки с имоти

Увеличават данъците за автомобили в София -повече ще плащат собствениците на най-замърсяващите коли и на тези с по-голя-ма мощност. Столичният кмет Йорданка Фандъкова съобщи, че предлага такива промени в Наредбата за местните данъци и такси й те трябва да бъдат приети до края на годината.

Не променят установеният законово начин, по който се пресмята налога. Дължимата сума за данък МПС се изчислява като киловатите на колата се умножават по коефициент, свързан с годините й, по коефициент свързан с Евростандарта и по трети, който се отнася за мощността й.

Компонентът, касаещ възрастта на колата остава определеният от държавата. Общините имат право да променят другите два -за екостандарта и за мощността.

Фандъкова предлага за София те да се променят така, че за малките и новите коли, които замърсяват по-малко въздуха, в сравнение с останалите, данъкът да се запази, а за другите автомобили да се увеличи. По екокомпонента няма да се вдигне данъка на около 180 хил. коли в София, отговарящи на стандартаите Евро 5 и 6. За тях се запазва най-ниският по закон коефициент. Кметът предлага за колите с екостандарт 0, 1, 2, 3 и 4 коефициентът да се увеличи на горната граница по закон. Колкото по-нисък е екостандарта, толкова по-висок става данъкът.

По компонента за мощност няма да бъдат засегнати около 360 хил. автомобила с мощност до 74 киловата. „За колите до 74 киловата запазваме най-ниският коефициент, а за тези с над 74 киловата го увеличаваме с между 10 и 15%“, съобщи Фандъкова.

Така ако колата ни отговаря на стандарти Евро 5 и 6, данъкът за нея ще се вдигне само, ако е по-мощна от 74 киловата. Ако мощността не надвишава 74 киловата, дължимата сума се увеличава, ако екостандарта е по-нисък от Евро 5 и 6.

Фандъкова обясни, че в пари промяната означава, че за колите с малка мощност - увеличението е от 3 до 10 лв. и то само за автомобилите с ниските екостандарти.

„За колите до 74 киловата (или 100 конски сили) увеличението е между 7 и 40 лв., като 40 лв. е за колите в екостандарт 0, 1 и 2, а за тези със стандарт 3 и 4 - е 17 лв.“, каза тя.

Например една 23-годишна кола, отговаряща на стандарт Евро 2, ако тя е 55кв (или 74 конски сили), данъка й ще скочи от 26 лв. през 2019 г., на 46 лв. през 2020 г. Ако отново 23-годишна кола с Евро 2 е 75 кв (или 100 коня), данъка й скача от 100 на 140 лв. Ако 23-го-дишната кола с Евро 2 е 149 кв (или 200 коня), дължимата сума се увеличава от 222 на 326 лв. И друг пример, този път с екологична кола на малко години: При 4-годишен автомобил с Евро 6, данъкът не се променя, ако е 55 кв. Увеличава се със 7 лв., ако е 75 кв. Сумата се увеличава с 26 лв., ако е 149 кв, като става от 169 на 195 лв.

18-те млн. лв. очаквани приходи от тази данъчна промяна ще бъдат инвестирани в градския транспорт.

20 млн. лв., които ще отидат за ремонти в кварталите, са очакваните приходи от друго данъчно увеличение. Нараства местният налог за възмездно придобиване на имуществото. Данъкът при сделки с имоти и коли ще се вдигне с 20 на сто и вече ще е 3% върху стойността на покупката при 2.5% в момента.