Назад

Информация за прекласиране на кандидат-ползвателите по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

На 20.07.2018 г. на основание  чл. 17 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” се проведе заседание на комисията по чл. 15 за преценка възможността и извършване на допълнителен прием, считано от 01.08.2018 г., за услугите „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот”.

Списъци на включените от 01.08.2018 г. кандидати за ползватели на социалните услуги "Асистент за независимо детство" и "Асистент за независим и активен живот"