ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА


1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:


2. ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА ПРОГРАМНО ФИНАНСИРАНЕ 2020 г., както следва:


3.  ОТЧЕТИ