Назад

Организация на движението във връзка със заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим „служебен абонамент”, както следва:

От 07.00 до 19.30 часа на 10.01.2018 г.:

- на ул. „Цар Симеон” между ул. „Сердика” и ул. „Веслец” – 6 (шест) паркоместа;

- на ул. „Сердика” между ул. „Струма” и ул. „Екзарх Йосиф” – 4 (четири) паркоместа.

От 07.00 до 19.00 часа на 12.01.2018 г.:

- на ул. „Цар Симеон” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Г. Бенковски” – 6 (шест) паркоместа;

- на ул. „Г. Бенковски” между ул. „Цар Симеон” и ул. „Св.св. Кирил и Методий” – 4 (четири) паркоместа.

От 10.00 до 18.00 часа на 13.01.2018 г., 14.01.2018 г. и 15.01.2018 г.:

- на ул. „Цар Симеон” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Г. Бенковски” – 6 (шест) паркоместа;

- на ул. „Г. Бенковски” между ул. „Цар Симеон” и ул. „Св.св. Кирил и Методий” – 4 (четири) паркоместа.

От 09.00 до 14.00 часа на 14.01.2018 г. на ул. „Съборна” между пл. „Света Неделя” и ул. „Цар Калоян” – 10 (десет) паркоместа.

От 09.00 до 14.00 часа на 14.01.2018 г.:

- на бул. „Витоша” срещу Съдебната палата – 2 (две) паркоместа;

- на ул. „Позитано” между бул. „Витоша” и ул. "Лавеле” – 5 (пет) паркоместа.

От 08.00 до 19.30 часа на 18.01.2018 г. и 19.01.2018 г.:

- на ул. „Цар Симеон” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Г. Бенковски” – 6 (шест) паркоместа;

- на ул. „Г. Бенковски” между ул. „Цар Симеон” и ул. „Св.св. Кирил и Методий” – 4 (четири) паркоместа.

От 10.00 до 12.00 часа на 14.01.2018 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства за максимум от 3 (три) минути за заснемане на кадър:

- по ул. „Съборна” между ул. „Цар Калоян” и ул. „Леге”;

- по ул. „Леге” между ул. „Алабин” и ул. „Съборна”.