Важно!

На вниманието на кандидатстващите организации по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско-юношеския спорт

Във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че считано към днешна дата Столична община удължава срока за подаване на проектни предложения по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско-юношеския спорт до 14 април 2020 г.

Ще проявим разбиране за съпътстващите документи с оглед работата на институциите в условия на обявено Извънредно положение.

Актуална информация за Програмите се публикува своевременно на www.sofia.bg, Спорт и младежки дейности – Програми и проекти.

Важно!

Кандидатстващите институции и организации по програми на Столична община следва да се съобразят със Заповед на кмета на Столична община № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г.,   Заповед на министъра на младежта и спорта № РД09-196/08.03.2020 г., Заповед на министъра на образованието и науката № РД09-606/09.03.2020 г.