ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

 

Съобщение във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

 

За времето от 01.06.2020 г. до 31.12.2021 г. се освобождават от заплащане на дължимата такса от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, следните административни услуги:

• издаване на разрешение, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство;
• издаване на дубликат на разрешение (за срока на предходното), холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство;
• издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз (за срока на предходното за едно превозно средство) – за първо и всяко следващо издаване.


Съобщение на Столична община във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Считано от 07.04.2020 год. таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници няма да се плаща на касата на дирекция „Транспорт“. Същата (такса) ще се заплаща само по сметките на „Общински приходи“ по райони.

Начините за плащане са:

 • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
 • банков превод (сметките, по които се плаща данък „таксиметров превоз“)
 • посредници (e-pay)
 • каса в съответния отдел „Общински приходи“ по райони.

Препоръчваме плащането да се осъществява онлайн.

Горното е в продължение на електронизирането на заявяване на административни услуги за таксиметров превоз чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление": https://edelivery.egov.bg/Account/Register или чрез рубрика „Подаване на електронно подписани документи“  https://svc.sofia.bg/, с която даваме възможност за електронно подаване на:

 • заявление за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници;
 • заявление за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз;
 • заявление за издаване на дубликат на разрешение и стикери за таксиметров превоз;
 • заявление за промяна в обстоятелствата в издадено разрешение за пътници, да бъдат подавани по електронен път.

1. Електронно подаване на заявления

2. Подаване на заявления на хартиен носител 

ЦЕНИ ЗА КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози с Решение № 877 от 20.12.2018 г. на Столичния общински съвет са определени следните минимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.02.2019 г.):

 • дневна тарифа – 0,77 лв./км
 • нощна тарифа – 0,88 лв./км.

На основание чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози с Решение № 311/12.05.2011 г. на Столичния общински съвет са определени следните максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столична община:

 • дневна тарифа – 1,30 лв./км
 • нощна тарифа – 1,60 лв./км.

Дневната тарифа важи от 06:00 ч. до 22:00 ч., а нощната – от 22:00 ч. до 06:00 часа.

ФИРМИ С ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

АДИСЛАВА ЕООД
АЗИМУТ ПЕТРОВ СПОРТ ЕООД
АКТИВТРАНС КЛОН СОФИЯ ООД
АМК АНТОН КОЕВ ЕТ
АНТОН МИЛЕВ ЕТ
АСИКА ООД
АУТО ДРАИВ ГРУП ООД
АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
АЛЕКС ТРАНС2011 – ЕООД
АНДРЕА 2013 – ООД
БОБИ ТРАНС  – ЕООД
БЛИТЦ ТРАЙЧО ЛУКАНОВ ЕТ
БРАДЛИ ВАЛЕНТИН БОНЧЕВ ЕТ
ВЕЛИР СК ТРАНС ЕООД
ВСА ЕООД
ВИЛИТА-ПЪРВАН ТОДОРОВ-ЕТ
ВМ АУТО ЕЛИТ – ЕООД
ГЛО 97 – ЕООД
ГАЛАКТИКА 97 ЕООД
ГАРИЗИМ 868 ЕООД
ГЕЛОВ И СИЕ СД
ГЕЛСЪН АНГЕЛ ЗЛАТАНОВ ЕТ
ГИП БГ ЕООД
ГРИЙН ТАКСИ ООД
ДЕМИ ДИМИТЪР ЕВТИМОВ ЕТ
ДЖИ ПИ ТРАНС БГ ЕООД
ДИДИ ДИАНА САВОВА ЕТ
ДИС СТОЯН ДОНЕВ ЕТ

ДАНИ ТРАНС 1981-ЕООД
ДЖУИНВЕСТКОМЕРС 1-СТОЯН ДЖУДЖЕВ-ЕТ
ДМ АУТО 2015 – ЕООД
ЕВРОТРАНС ПРИМ - ЕООД
ЕВРО ТАКСИ 3 ООД
ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ ЕООД
ЕДНО ЕВРО ЕООД
ЕЛ ЗЕТ ТАКСИ ООД
ЕЛИТ 54 ЕООД
ЕНЕРДЖИ ТРАНС 2007 ООД
ЖИМ КЛОН СОФИЯ ЕООД
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД
ЗАЕДНО В ЕВРОПА 1 ТАКСИ ЕООД
ЗАЛОЖНА КЪЩА МГ ЕООД
ИВАН КИРЧЕВ СЕНАТОР ЕТ
ЙЕЛОУ 333 АД
ИНЕКС ТАКСИ ООД
ИНТЕР ЙЕС ООД
ИКАР ТАКСИ – ЕООД
КОРЕКТ ТРИПС ТРАНС - ЕООД
КОМФОРТ ДРАИВ ЕООД
КОСЕ КОНСТАНТИН ДОНЕВ ЕТ
КЪТНИК 2197 БВ ЕООД
ЛЕДИС 2000 ЕООД
ЛЪКИ 7 СТАРС ЕООД
ЛАЙТ ПРОПЪРТИ – ООД
МИЛАНО 2016 – ЕООД
МВ95 ВЕСЕЛИН ВЪЛЧИНОВ ЕТ

МЕГАТАКСИ 2000 ЕООД
МТАКСИ 1050 ООД
НАИ 2012 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЕТ
НИКОЛАЙ КОЛЕВ-НИКОЛАЙ КОЛЕВ – ЕТ
НИКОС 006 ТРАНС – ЕООД
О АДИО – ЕООД
О.К.СУПЕРПЛЮС – ЕООД
ОКЕЙ ТРАНС – ЕООД
О.К. СУПЕРТРАНС ООД
О.К. ТРАНС ЕООД
О.К.ВАСКОМ ВАСИЛ ИВАНЧЕВ ЕООД
О.К.СУПЕРСТАРС ЕООД
О.К.СУПЕРТАЙМ ЕООД
ОЖ ЕКСПРЕСТРАНС ЕООД
ОК ЛИДЕР ЕООД
ОК ЕВРОТРАНС ООД
ОН-СИТИТРАНС ЕООД
ОРИОН СХ ООД
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД
ПАВЕЛ УГРИНОВ ЕТ
ПАНДА ТАКСИ ООД
ПАЦИ СПАС ШОПОВ ЕТ
ПЕТКОВ ТРАНС ТРАВЕЛ ЕООД
ПЕГАС – ЕООД
ПЛАН Б ТРЕЙД – ЕООД
РАДИО РОК ТАКСИ 67 ООД
РАДИО СВ ТАКСИ ООД

РАДИОТАКСИ ФМ ООД
РЕФЛЕКС ПЛЮС ЕООД
РОЯЛ ТАКСИ БГ ООД
САНДРЕЛИ ЕООД
СОФИЯ СИТИ ТРАНС ООД
СОФИЯ ТРАНС ТАКСИ ЕООД
СУПЕР ПЛЮС ООД
СИРМАН-СТОЯН ГАГОВ-ЕТ
СИТИ ТАКСИ 7 - ЕООД
ТАКИ 2005 – ООД
ТАКСИМИ СОФИЯ – ЕООД
ТАКСИГРАМА-ЕООД
ТАКСИ-С2-ЕКСПРЕС 91280-ЕООД
ТАКСИ 1 ЕКСПРЕС ЕООД
ТАКСИ ГРУП ЕООД
ТАКСИ ЕКСПРЕС ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ
ТАКСИ КОМПАНИЯ ООД
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД
ТАРЕКС ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ ЕТ
ТОЛИМАР ЕООД
ТЕДИ 1080 ТОДОР КОЛЕВ ЕТ
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ ПРЕКС ДУЛСЕТ ЗЕТ ООД
УИЛОУ69 ЕООД
ХАРА-ОЛЕГ ВЕЛКОВ-ЕТ
ЮЛИАНА ЕМ-ЕМИЛ НИКОЛОВ-ЕТ
ЮГОВ ЕООД
ЯНИ ТРАНС СВЕТОСЛАВ БОЯДЖИЕВ ЕТ


Заповед № СОА20-РД09-2237/30.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СА 6426 СС, Киа Сиид и СА 6428 СС, Киа Сиид на „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2236/30.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8218 КР, Киа К5, на "Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2235/30.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5747 НВ, Киа К5 на „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2234/30.07.2020 г. за oтказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2811 СР, Тойота Приус на „Сити Такси 7“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2233/30.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8005М С, Киа Черато на "Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-2231/30.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0411 АР, Шкода Фабия на „За едно евро“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2225/29.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8004 ТН, Опел Астра на „Инекс Такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2216/23.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3180 АВ, Шевролет Калос на „Такси 1 Експрес“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2215/23.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7650 СМ, Хюндай Елантра на „О'кей Супертранс“ АД

Заповед № СОА20-РД09-2214/23.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 6227 МН, Дачия Логан на  „Такси С експрес“ АД

Заповед № СОА20-РД09-2202/23.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер С 9502 XX, Хюндай Елантра на  „Такси Ми София“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2201/23.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1071 АВ, Ситроен Берлинго на „Орион СХ“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2200/23.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2356 АВ, Хюндай Елантра на  „О'кей Супертранс“ АД

Заповед № СОА20-РД09-2199/23.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 9930 КМ, Дачия Логан на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2198/23.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 3466 МТ, Дачия Дъстер на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2197/23.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0296 КК, Опел Зафира на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2196/23.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3519 ХА, Киа Сеед на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-2176/14.07.2020 г. за oтказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1672 МС, Шевролет Авео на „Такси-С2-Експрес 91280" ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2177/14.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 7201 МВ, Мерцедес Б180 ЦДИ на  „Такси Ми София“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2148/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 0217 РМ, Киа К5, СВ 0184 РМ, Киа К5 на  „Мегатакси 2000" ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2147/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8207 КР, Киа К5, на  „Мегатакси 2000" ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2146/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0367 СК, Фолксваген Кадди на „О'кей Супертранс“ АД

Заповед № СОА20-РД09-2145/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 9475 СХ, Киа Сиид на „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2144/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2308 НТ, Киа Черато  на  „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2143/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешения за таксиметрови превози на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 2438 КН, Киа К5,  СА 9410 СВ, Киа Сиид на  „Мегатакси 2000" ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2142/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1490 МК, Киа К5 на  „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2141/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешения за таксиметрови превози на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СА 9167 СС, Киа Сиид,  СВ 8192 КР, Киа К5, на  „Мегатакси 2000" ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2139/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешения за таксиметрови превози на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 6421 НС, Киа К5, СВ 4480 МН, Киа К5 на  „Мегатакси 2000" ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2138/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 9038 НХ, Киа К5, СВ 1477 НА, Киа К5 на  „Мегатакси 2000" ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2136/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешения за таксиметрови превози на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 5709 НВ, Киа К5, СВ 1477 НА, Киа К5 на  „Мегатакси 2000" ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2134/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2949 АТ, Шевролет Aвео  на  "За едно евро“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2133/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2384 МТ, Киа Черато на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-2132/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 7209 АС, Хюндай Соната на „О'кей Супертранс“ АД

Заповед № СОА20-РД09-2131/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 4858 ММ, Киа Сиид на  „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2130/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0018 РМ, Киа К5 на  „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2128/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 3867 РМ, Киа Сиид на  „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2127/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 2231 КМ, Киа К5 на „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2126/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 9168 СС, Киа Сиид на „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2124/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 2209РК, Киа К5 на „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2123/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешения за таксиметрови превози на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 8919 НН, Киа К5,  СА 7389СС, Киа Сийд на „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2122/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметрови превози на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 3368 КС, Киа К5, СВ 6442 МА, Киа К5 на „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2120/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5144 СС, Киа Сиид на „Мегатакси 2000“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2119/07.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 9411 МА, Пежо 206 на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2085/02.07.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0842 АВ, Фолксваген Пасат на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2076/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 7087 НР, Хюндай Елантра на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2075/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1237 НХ, Фолксваген Туран на „Илай Груп“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2074/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 6806 АС, Дачия Логан на „Супер плюс“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2073/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5299 СН, Хюндай Елантра на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2072/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1383 КР, Киа Сиид на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2071/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 9382 ХС, Шкода Румстър на „Инекс Такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2070/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 9042 АМ, Хюндай Елантра на „Панда такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2069/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7282 ТВ, Хюндай Елантра на „Панда такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2068/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8645 КС, Шкода Практик на „Супер плюс“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2067/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8129 АК, Фолксваген Туран на "Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2066/30.06.2020 г.  за  oтказ за издаване на разрешения за таксиметрови превози на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 1778 АМ, Киа Сиид, СВ 7706 АХ, Опел Зафира, СА 8056 СХ, Киа Сиид, СВ 1491 КН, Тойота Корола на "Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2065/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5321 АА, Шевролет Круз на "Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2064/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1647 ХР, Дачия Сандеро на "Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2063/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0155 МК, Фолксваген Туран на "Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2062/30.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7282 ТВ, Хюндай Елантра на "Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2042/25.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СЛ 3436 ВА, Шевролет Авео на „Заедно в Европа – 1 такси“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2041/25.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8810 ММ, Киа Сиид на „Евро такси 3“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2039/25.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0872 АВ, Дачия Логан на „Радио СВ такси” ООД

Заповед № СОА20-РД09-2038/25.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 7661 НР, Фолксваген Туран на „Радио СВ такси” ООД

Заповед № СОА20-РД09-2037/25.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5233 РК, Фолксваген Кадди на "Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2036/25.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1180 НК, Сеат Алтеа ХЛ на „Заедно в Европа – 1 такси“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2015/22.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 6404 МР, Киа Сиид на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-2013/22.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 7508 РВ, Киа Сиид на „Едно евро“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-2012/22.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2836 ВВ, Шевролет Авео на „Такси-С-експрес” АД

 
Регистър на разрешенията за таксиметрови превози
 
ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
О'КЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050