Назад

Детска градина № 69 „Жар птица”, район "Подуяне"

Публикувано на 08.08.2017 г.

Конкурса за определяне за ДПУ ще се проведе на 21.08.2017 г. от 09.30 ч., като срока се удължава с 15 дни, поради подадена 1 оферта по хандбал.

-----------

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.