Експертно-художественият съвет разглежда и дава становище относно предложенията за поставяне, преместване и премахване на паметници, възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.), художествените елементи на градския дизайн и произведенията на изкуството на територията на Столична община, както и необходимостта от провеждане на конкурс за посочените обекти.

Съветът изпълнява дейността си съгласно Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община и всички действащи законови и подзаконови нормативни актове.

Назначава се за срок от 2 години, като председателят и неговите членове са несменяеми за времето на своя мандат, освен ако не бъдат освободени по тяхно искане или при невъзможност да изпълняват задълженията си.


Състав:
Председател – проф. Георги Янков – ректор на „Национална художествена академия”

Членове:
Аделина Филева – директор на Софийска градска художествена галерия
д-р Венета Ханджийска-Янкулова – директор на РИМ „Музей за история на София”
проф. д-р Евгения Калинова – преподавател в СУ „Климент Охридски”
проф. Александър Кьосев – директор на Културен център към СУ „Климент Охридски”
Димитър Стоянович – сценарист
Боряна Димитрова – социолог
арх. Бойка Къдрева – директор на дирекция „Териториално планиране”, НАГ
урб. Полина Стефанова – гл. експерт в отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства” към дирекция „Териториално планиране”, НАГ

Резервен член: д-р Илия Мечков – гл. експерт в РИМ „Музей за история на София” – в отсъствието на д-р Венета Ханджийска-Янкулова – директор на РИМ „Музей за история на София”


Проект на мемориален обект в памет на Джон Ленън в УПИ X – за Министерство на правосъдието, Нотариат и трафопост, кв. 420. м. „ГГЦ – зони Г8 и Г10“, р-н "Средец", ул. „Граф Игнатиев“ (публикувано на 30.07.2019 г.)Становища от заседание, проведено на 12.03.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 18.02.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 15.07.2019 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 27.06.2019 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 18.06.2019 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 13.06.2019 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 10.05.2019 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 08.03.2019 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи


Проект за бюст-паметник на Капитан Петко Воевода в гр. София, "Борисова градина" (публикувано на 17.12.2018 г.)

Основата на паметника е от масив от полиран гранит с размери 160/145 см с лек наклон към централно разположената колона, също от масив от полиран гранит с размери 55/50 см и височина от 170 см. 

Проект на проф. Валентин Старчев


Становища от заседание, проведено на 30.11.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 19.10.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 05.07.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 17.05.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи


Проект за паметник на Симеон Радев и строителите на съвременна България (Виза за проектиране в мащаб 1:500; СОФИЯ, „ЮЖЕН ПАРК I-ва част” ; МАТЕРИАЛИ И МАЩАБ: Пластичната композиция е предвидена за изпълнение от камък (гранит, обработен в “лом”, пасирани и полирани детайли) за фундамента и постамента; Общата височина е 4,50 м. Вносителите следва да предложат идея за разработване на настилките около скулптурата на кота нула, с оглед вписването на паметника в градската среда)


Инвестиционен проект "Паметник на Махатма Ганди" (Представеният проект е фотомонтаж на предвиденото място. Върху месингова табела с размери 30х80 см ще бъде гравиран текст, който ще бъде разположен в предната скосена част на фундамента. Предстои компютърна обработка преди реализацията в материал.)


Становища от заседание, проведено на 30.11.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 19.10.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 05.07.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 17.05.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 04.05.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 29.03.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 18.01.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи

Становища от заседание, проведено на 07.11.2017 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 24.08.2017 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 06.07.2017 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 08.06.2017 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 16.03.2017 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи

Становища от заседание, проведено на 15.12.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 13.10.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 27.07.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 16.06.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 11.04.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 18.02.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 14.01.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи

Становища от заседание, проведено на 30.09.2015 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи