Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост, за 2020 г.
...

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост за 2019 г.
...

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост за 2018 г.
...

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост за 2017 г.
...

Инвентаризация на емисиите на CO2, отделени на територията на Столична община
...

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност. ...