19.04.2018
Организация на движението във връзка с мероприятие от Календара на събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
От 20.00 часа на 22.04.2018 г. до приключване на мероприятието на 23.04.2018 г. се забранява престоят и паркирането ...

13.04.2018
Организация на движението във връзка със събития, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
От 20.00 часа на 16.04.2018 г. до приключване на мероприятието на 19.04.2018 г. се забранява престоят и ...

13.04.2018
Организация на движението за провеждане на събитие от програмата на Българското председателство
От 08.00 до 19.30 часа на 14.04.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

13.04.2018
Организация на движението за събитие на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
От 20.00 часа на 19.04.2018 г. до приключване на мероприятието на 20.04.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

12.04.2018
Промени в организацията на движение във връзка с провеждането на Седми Европейски Форум на социалните предприятия
От 18.00 до 20.00 часа на 12.04.2018 г. на бул. “Джеймс Баучер“ ...

03.04.2018
Организация на движението във връзка с провеждане на събитие, свързано с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
От 20.00 часа на 9 април до приключване на мероприятието на 11 април ...

16.03.2018
Организация на движението във връзка с мероприятие от Календара на събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018
От 20.00 часа на 18.03.2018 г. до приключване на мероприятието на 19.03.2018 г. ...

23.02.2018
Организация на движението във връзка с посещението на еврокомисаря Сесилия Малмстрьом
От 13.00 часа до приключване на мероприятието на 26.02.2018 г. се закрива паркингът пред “София Хотел Балкан” ...