23.02.2018
Организация на движението във връзка с мероприятие, свързано с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018
От 20.00 часа на 26.02.2018 г. до приключване на мероприятията на 01.03.2018 г. се забранява ...

13.02.2018
Промени в организацията на движение във връзка с мероприятия от Календара на събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 година
От 20.00 часа на 14.02.2018 г. до приключване на мероприятието на 17.02.2018 г. се забранява престоят и паркирането ...

12.02.2018
Промени в организацията на движение във връзка с мероприятия от Календара на събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 година
От 20.00 часа на 12.02.2018 г. до приключване на мероприятието на 13.02.2018 г. ...

31.01.2018
Организация на движението във връзка със събитие на Българското председателство
От 17.30 ч. на 31.01.2018 г. до приключване на събитието на 02.02.2018 г. се забранява ...

23.01.2018
Организация на движението във връзка с мероприятие от Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г.
от 17.30 часа на 24 януари до приключване на мероприятието на 26 януари ...

19.01.2018
Организация на движението за провеждане на събитие във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
От 17.30 часа на 21.01.2018 г. до приключване на мероприятието на 22.01.2018 г. ...

05.01.2018
Организация на движението в София по повод официално посещение на колегиума на комисарите на ЕК във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства ...