Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел "Образование, култура, електронно управление и спорт" 15.02.2021
Столичен инспекторат обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши експерт в сектор "Обща администрация, информационно обслужване и деловодство" в отдел "Административно и информационно обслужване" – 1 брой 15.02.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол” при Столична община 10.02.2021
Столична община обявява провеждане на подбор за длъжността здравен медиатор към дирекция "Здравеопазване" – 4 броя здравни медиатори (една бройка по заместване и три нови бройки) 01.02.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Изграждане и поддръжка на улична мрежа“ към дирекция „Строителство“, направление „Обществено строителство” при Столична община 01.02.2021
Столичен инспекторат обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в Районен инспекторат "Студентски" – 3 броя 29.01.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, в дирекция „Административно обслужване“ 15.01.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализ“, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община 12.01.2021
Столичен инспекторат към СО обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши експерт в сектор "Обща администрация, информативно обслужване и деловодство" в отдел АИО – 1 брой 12.01.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за дъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 07.01.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document