АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

На основание „Наредба 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации“ и провеждането на задължителните годишни обработки срещу комари, бълхи, кърлежи, върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове на територията на общината към момента за 2020 година са изпълнени следните дейности:

До момента през месеците април и май са извършени: ларвицидна обработка срещу комари, обработка срещу кърлежи и гризачи съобразно даденото предписание от СРЗИ.

Предстои да бъдат извършени обработките срещу комари (имагоцидна) и обработка срещу бълхи съгласно годишния график през месец юни – юли 2020 г. Обработката ще стартира на 10 юни 2020 г.
 

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община. Обработките се извършват при благоприятни климатични условия и при нискоокосена трева за кърлежите и бълхите.

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа, а срещу комари – късно вечерта след 20:00 часа.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител участъците за допълнителни третирания.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Специализиранят контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

Задължителните годишни обработки са следните:

  • трикратна обработка срещу комари, в т.ч. 1 ларвицидни през м. март – април, и при необходимост допълнителни ларвицидни през април – май и 2 имагоцидни: юни – юли, август – септември;

  • двукратна обработка срещу кърлежи през м. април – май и август – септември;

  • обработка срещу бълхи през м. юни – юли;
  •  обработка срещу гризачи през  м. март – април и септември – октомври.

1. График за провеждане на дезакаризационна и дератизационна обработка по обособена позиция № 1 – паркове запад за 2020 г.

2. График за провеждане на дезакаризационна и дератизационна обработка по обособена позиция № 2 – паркове изток за 2020 г.

3. График за провеждане на обработка срещу комари УЛВ по обособена позиция № 3 в зелени площи към транспортни обекти за 2020 г.

4. График за провеждане на обработка срещу комари (имагоцидна) по обособена позиция в № 4 зелени площи към районни администрации – североизток за 2020 г.

5. График за провеждане на обработка срещу комари (имагоцидна) по обособена позиция в №5 зелени площи към районни администрации – югозапад 2020 г.

6. График за провеждане на обработка срещу комари УЛВ по обособена позиция № 6 в гробищни паркове за 2020 г.

 

 

ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

"Ботевградско шосе"
...

Градинка "Баня Лозенец"
...

Градинка пред Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
...

"Градската градина"
...

"Докторска градина"
...

Парк в град Бухово
Парк в град Бухово ...

ИНФОРМАЦИЯ

Северен парк

Идейният проект за Северния парк е изготвен през 1976 г. (инж. В. Кожухаров), а работният и екзекутивните - през 1984 г. (инж. Г. Радославов). Строителството е завършено през 1985 г. Западно от парка е местността "Ливадите". През парка минава река Какач.

Граници: на изток със стадион „Локомотив“, на север със складова и промишлена база, както и с търговския комплекс "Илиянци", а на юг - с жилищните комплекси „Свобода“, „Надежда“ и "Връбница".


Цветните алеи по бул. Евлоги и Христо Георгиеви

Фигурата е изградена от сезонни цвета, като през пролетта се използват лалета и виоли, а през лятото цветята са с по-голяма разлика във височината си, за да се създава плътен растителен обем. Това решение спомага цветната алея да се възприема добре и от бързо движещите се автомобили, непосредствено покрай нея. Характерен за лятното зацветяване на алеята вид е растението - кана. Цветето е използвано активно преди 20 години за зацветяване на София, но в последствие за дълъг период не е използвано. С тази цветна алея, каната бе върната в лятното оформление на града ни.

Цветните алеи са в участъка от Орлов мост до бул. "Фр. Нансен". 

Общата дължина на цветната алея е около 3 км.


Южен парк

В Южния парк се срещат 65 вида птици, 29 от тях защитени, а 2 записани в Червената книга на България. Перловската река пресича парка.В Южния парк има сцена, на която нерядко се изнасят безплатни концерти.

Граници: бул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Хенрик Ибсен“ и бул. „Гоце Делчев“