ЦЕНИ ЗА КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози с Решение № 877 от 20.12.2018 г. на Столичния общински съвет са определени следните минимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.02.2019 г.):

  • дневна тарифа – 0,77 лв./км
  • нощна тарифа – 0,88 лв./км.

На основание чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози с Решение № 311/12.05.2011 г. на Столичния общински съвет са определени следните максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столична община:

  • дневна тарифа – 1,30 лв./км
  • нощна тарифа – 1,60 лв./км.

Дневната тарифа важи от 06:00 ч. до 22:00 ч., а нощната – от 22:00 ч. до 06:00 часа.

ФИРМИ С ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

АДИСЛАВА ЕООД
АЗИМУТ ПЕТРОВ СПОРТ ЕООД
АКТИВТРАНС КЛОН СОФИЯ ООД
АМК АНТОН КОЕВ ЕТ
АНТОН МИЛЕВ ЕТ
АСИКА ООД
АУТО ДРАИВ ГРУП ООД
АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
АЛЕКС ТРАНС2011 – ЕООД
АНДРЕА 2013 – ООД
БОБИ ТРАНС  – ЕООД
БЛИТЦ ТРАЙЧО ЛУКАНОВ ЕТ
БРАДЛИ ВАЛЕНТИН БОНЧЕВ ЕТ
ВЕЛИР СК ТРАНС ЕООД
ВСА ЕООД
ВИЛИТА-ПЪРВАН ТОДОРОВ-ЕТ
ВМ АУТО ЕЛИТ – ЕООД
ГЛО 97 – ЕООД
ГАЛАКТИКА 97 ЕООД
ГАРИЗИМ 868 ЕООД
ГЕЛОВ И СИЕ СД
ГЕЛСЪН АНГЕЛ ЗЛАТАНОВ ЕТ
ГИП БГ ЕООД
ГРИЙН ТАКСИ ООД
ДЕМИ ДИМИТЪР ЕВТИМОВ ЕТ
ДЖИ ПИ ТРАНС БГ ЕООД
ДИДИ ДИАНА САВОВА ЕТ
ДИС СТОЯН ДОНЕВ ЕТ

ДАНИ ТРАНС 1981-ЕООД
ДЖУИНВЕСТКОМЕРС 1-СТОЯН ДЖУДЖЕВ-ЕТ
ДМ АУТО 2015 – ЕООД
ЕВРОТРАНС ПРИМ - ЕООД
ЕВРО ТАКСИ 3 ООД
ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ ЕООД
ЕДНО ЕВРО ЕООД
ЕЛ ЗЕТ ТАКСИ ООД
ЕЛИТ 54 ЕООД
ЕНЕРДЖИ ТРАНС 2007 ООД
ЖИМ КЛОН СОФИЯ ЕООД
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД
ЗАЕДНО В ЕВРОПА 1 ТАКСИ ЕООД
ЗАЛОЖНА КЪЩА МГ ЕООД
ИВАН КИРЧЕВ СЕНАТОР ЕТ
ЙЕЛОУ 333 АД
ИНЕКС ТАКСИ ООД
ИНТЕР ЙЕС ООД
ИКАР ТАКСИ – ЕООД
КОРЕКТ ТРИПС ТРАНС - ЕООД
КОМФОРТ ДРАИВ ЕООД
КОСЕ КОНСТАНТИН ДОНЕВ ЕТ
КЪТНИК 2197 БВ ЕООД
ЛЕДИС 2000 ЕООД
ЛЪКИ 7 СТАРС ЕООД
ЛАЙТ ПРОПЪРТИ – ООД
МИЛАНО 2016 – ЕООД
МВ95 ВЕСЕЛИН ВЪЛЧИНОВ ЕТ

МЕГАТАКСИ 2000 ЕООД
МТАКСИ 1050 ООД
НАИ 2012 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЕТ
НИКОЛАЙ КОЛЕВ-НИКОЛАЙ КОЛЕВ – ЕТ
НИКОС 006 ТРАНС – ЕООД
О АДИО – ЕООД
О.К.СУПЕРПЛЮС – ЕООД
ОКЕЙ ТРАНС – ЕООД
О.К. СУПЕРТРАНС ООД
О.К. ТРАНС ЕООД
О.К.ВАСКОМ ВАСИЛ ИВАНЧЕВ ЕООД
О.К.СУПЕРСТАРС ЕООД
О.К.СУПЕРТАЙМ ЕООД
ОЖ ЕКСПРЕСТРАНС ЕООД
ОК ЛИДЕР ЕООД
ОК ЕВРОТРАНС ООД
ОН-СИТИТРАНС ЕООД
ОРИОН СХ ООД
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД
ПАВЕЛ УГРИНОВ ЕТ
ПАНДА ТАКСИ ООД
ПАЦИ СПАС ШОПОВ ЕТ
ПЕТКОВ ТРАНС ТРАВЕЛ ЕООД
ПЕГАС – ЕООД
ПЛАН Б ТРЕЙД – ЕООД
РАДИО РОК ТАКСИ 67 ООД
РАДИО СВ ТАКСИ ООД

РАДИОТАКСИ ФМ ООД
РЕФЛЕКС ПЛЮС ЕООД
РОЯЛ ТАКСИ БГ ООД
САНДРЕЛИ ЕООД
СОФИЯ СИТИ ТРАНС ООД
СОФИЯ ТРАНС ТАКСИ ЕООД
СУПЕР ПЛЮС ООД
СИРМАН-СТОЯН ГАГОВ-ЕТ
СИТИ ТАКСИ 7 - ЕООД
ТАКИ 2005 – ООД
ТАКСИМИ СОФИЯ – ЕООД
ТАКСИГРАМА-ЕООД
ТАКСИ-С2-ЕКСПРЕС 91280-ЕООД
ТАКСИ 1 ЕКСПРЕС ЕООД
ТАКСИ ГРУП ЕООД
ТАКСИ ЕКСПРЕС ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ
ТАКСИ КОМПАНИЯ ООД
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД
ТАРЕКС ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ ЕТ
ТОЛИМАР ЕООД
ТЕДИ 1080 ТОДОР КОЛЕВ ЕТ
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ ПРЕКС ДУЛСЕТ ЗЕТ ООД
УИЛОУ69 ЕООД
ХАРА-ОЛЕГ ВЕЛКОВ-ЕТ
ЮЛИАНА ЕМ-ЕМИЛ НИКОЛОВ-ЕТ
ЮГОВ ЕООД
ЯНИ ТРАНС СВЕТОСЛАВ БОЯДЖИЕВ ЕТ


Заповед № СОА19-РД09-1302/19.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1167 КС, Хюндай Соната на „О'Кей Супертранс“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1279/11.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7498НС, Форд Фокус на „Такси 1 Експрес“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-1277/11.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3641МА, Киа Черато на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1268/11.09.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0665 СР, Фолксваген Кади Лайф на „Мтакси 1050“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-1267/11.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 6583 КН, Хюндай Атос Прайм на „ЗА ЕДНО ЕВРО“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-1266/11.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер С2700ХН, Киа Мажентис на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1265/11.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ1405АК, Дачия Логан на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-1264/11.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4946 НН, Фолксваген Туран на „ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1263/11.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер С 2491 ХМ, Хюндай Соната на „ОК ЛИДЕР“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-1249/04.09.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 3035 НХ, Дачия Логан на ЕТ „Джуинвесткомерс 1 - Стоян Джуджев“

Заповед № СОА19-РД09-1247/04.09.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 3324 ММ, Киа Сиид на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1246/04.09.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 4961 КВ, Фолксваген Пасат на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-1245/04.09.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ3324ММ, Киа Сиид на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1244/04.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА5448НТ, Опел Астра на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-1243/04.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ3879КМ, Шевролет Нубира на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-1242/04.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА0762ВН, Хюндай Елантра на „Такси Ми София“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-1241/04.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА2850АХ, Шевролет Авео на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-1240/04.09.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА3065СР, Шкода Фабия на ЕТ „ДЖУИНВЕСТКОМЕРС 1 - СТОЯН ДЖУДЖЕВ“

Заповед № СОА19-РД09-1225/30.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА5811РМ, Киа Мажентис на „ЙЕЛОУ 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1224/30.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА3697СМ, Киа Сеед на „ЙЕЛОУ 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1223/30.08.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни  номера СА4325ХТ, Фолксваген Туран и СА0665СР, Фолксваген Кади лайф на „МТАКСИ 1050“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-1222/30.08.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА8772АМ, Шкода Фабия на „Такси С експрес“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1221/30.08.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7144 ВМ, Хюндай Елантра на „Евро такси 3“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-1204/28.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 6367 АМ, Хюндай Елантра на „ПАНДА ТАКСИ“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-1203/28.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7789 АС, Фиат Панда на „ПАНДА ТАКСИ“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-1201/27.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8419 КС, Мерцедес Е200 ЦДИ на „Такси С експрес“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1200/27.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8419 ХМ, Киа Сеед на „ЙЕЛОУ 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1172/21.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5942 АС, Шкода Фабия на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-1171/21.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0279 ТТ, Киа  Сеед на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1170/21.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0955 МС, Киа  Мажентис на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1169/21.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер С 2575 ХМ, Киа  Мажентис на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1168/21.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 3690 НМ, Киа К5 на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-1167/21.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5576 ВВ, Шевролет Авео на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-1151/16.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8991 АА, Опел Астра на "Такси-С-експрес“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1128/08.08.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1518 НС, Киа Сиид на  „ЙЕЛОУ 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-1116/07.08.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8502 КН, Хюндай Соната на „О.К. СУПЕРПЛЮС“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-1115/07.08.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0636 ВН, Киа Сеед на „ЙЕЛОУ 333“ АД


Регистър на разрешенията за таксиметрови превози
 
ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
О'КЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050