РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Д
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Даниел Борисов Делев Началник на отдел   2018        
Даниел Пламенов Христов Специалист ДА 2018 2019 2020    
Даниела Асенова Димитрова Главен експерт   2018        
Даниела Атанасова Атанасова Началник на отдел   2018   2020    
Даниела Георгиева Димитрова Старши експерт   2018   2020    
Даниела Георгиева Соколова Главен експерт ДА 2018   2020    
Даниела Георгиева Угренова Главен експерт ДА   2019 2020    
Даниела Иванова Блатечка Директор   2018        
Даниела Колева Димитрова Старши експерт   2018        
Даниела Колева Димитрова Финансов контрольор   2018 2019 2020    
Даниела Николаева Кулинска Директор   2018   2020    
Даниела Николаева Младенова Старши експерт   2018        
Даниела Николаева Рошкева Главен специалист   2018        
Даниела Петрова Алексиева Инспектор   2018   2020    
Даниела Стоянова Германова Главен специалист   2018        
Даниела Стоянова Колева Главен експерт   2018   2020    
Даниела Тодорова Захарян Старши инспектор   2018   2020    
Даниела Янчева Анталавичева Главен експерт   2018        
Данче Иванова Караянидис Главен специалист   2018        
Даряна Владиславова Дамянова Главен експерт ДА 2018        
Дафина Стайкова Вучева Старши експерт ДА 2018        
Деляна Любенова Сеченска Главен инженер   2018        
Денислав Пламенов Енчев Главен специалист   2018        
Денислава Димитрова Божинова Младши експерт   2018   2020    
Деница Георгиева Иванова Главен юрисконсулт ДА   2019 2020    
Деница Стефанова Драганова Главен специалист ДА     2020    
Десислава Ангелова Николова Директор ДА   2019      
Десислава Валентинова Иванова-Бенова Старши инспектор ДА   2019 2020    
Десислава Георгиева Билева Заместник-кмет ДА          
Десислава Георгиева Кьосева Директор ДА   2019      
Десислава Георгиева Стоянова-Станимирова Главен вътрешен одитор   2018 2019      
Десислава Григорова Лучкова-Йорданова Директор   2018        
Десислава Давидова Илиева Главен експерт   2018        
Десислава Димитрова Антова Началник на отдел ДА     2020    
Десислава Драганова Желева Старши експерт ДА 2018   2020    
Десислава Зосимова Цонева Старши експерт     2019      
Десислава Иванова Галева Старши специалист   2018        
Десислава Крумова Радкова Директор ДА          
Десислава Николова Сеганова Главен специалист   2018        
Десислава Петрова Петрова Главен юрисконсулт   2018   2020    
Десислава Петрова Янкова Директор ДА 2018 2019 2020    
Десислава Севдалинова Стефанова Младши експерт ДА 2018        
Десислава Стефанова Георгиева Главен експерт   2018        
Десислава Стефанова Темелкова Главен експерт   2018        
Десислава Страхилова Дургова Директор ДА          
Десислава Теодорова Манчева Началник на отдел   2018 2019      
Десислава Трайкова Кирилова Главен специалист   2018   2020    
Десислава Христова Секиранова Главен експерт ДА 2018        
Детелина Димитрова Христова Старши инспектор   2018   2020    
Детелина Минкова Йорданова Директор   2018        
Деян Веселинов Христов Главен специалист   2018   2020    
Диана Андонова Аврамова Началник на отдел   2018   2020    
Диана Борисова Минчева Специалист   2018        
Диана Веселинова Агонцева Главен специалист   2018        
Диана Емилова Георгиева Старши експерт   2018        
Диана Ивайлова Карагуйска Главен експерт   2018        
Диана Любомирова Ганева Главен специалист ДА     2020    
Диана Методиева Цекова Главен експерт   2018        
Диана Михайлова Асенова Старши инспектор   2018   2020    
Диана Рангелова Трифонова-Танчева Директор   2018        
Диана Светославова Цветанова Директор   2018        
Диляна Георгиева Каменова Главен експерт   2018        
Диляна Емилова Арнаудова-Стоянова Старши експерт ДА     2020    
Димана Стоянова Пунчева Старши експерт   2018        
Димитрина Витанова Герасимова Началник на отдел   2018  2019 2020    
Димитрина Димитрова Колева Старши счетоводител   2018   2020    
Димитрина Иванова Алексова Старши счетоводител ДА   2019      
Димитрина Илиева Димитрова Специалист ДА   2019 2020    
Димитрина Сотирова Савова Старши специалист   2018   2020    
Димитрина Христова Христова Директор ДА     2020    
Димитринка Величкова Димитрова Директор   2018        
Димитринка Илиева Йорданова Директор   2018        
Димитринка Кирилова Лозанова Директор ДА   2019      
Димитринка Павлова Цветкова Главен юрисконсулт   2018        
Димитринка Радкова Богданова Директор   2018        
Димитринка Симеонова Симова Директор   2018 2019      
Димитър Боянов Кусаров Началник на отдел   2018        
Димитър Василев Владимиров Главен инспектор   2018        
Димитър Иванов Петров Директор   2018 2019 2020    
Димитър Иванов Янакиев Старши юрисконсулт ДА     2020    
Димитър Михайлов Петров Старши експерт ДА   2019

2020 (1)
2020 (2)

   
Димитър Павлов Вакавлиев Директор     2019      
Димитър Пламенов Данчев Директор   2018        
Димитър Пламенов Павлов Юрисконсулт   2018   2020    
Димитър Полиев Йорданов Главен експерт ДА 2018 2019 2020    
Димитър Стефанов Хаджикотев Директор ДА     2020    
Димитър Точков Токов Главен експерт   2018        
Димитър Трайков Илиев Старши експерт ДА          
Димитър Христов Троански Главен експерт   2018   2020 ДА  
Диян Иванов Иванов Юрисконсулт ДА   2019 2020    
Добрин Пенев Райнов Началник на отдел   2018   2020    
Добрин Стратев Иванов Главен експерт ДА 2018   2020    
Добрина Василева Харалампиева Директор ДА 2018        
Добрина Петрова Йорданова Главен експерт   2018        
Добринка Тодорова Маринова Главен инспектор   2018   2020    
Добромир Личев Бориславов Директор   2018   2020    
Дончо Илков Христев Старши експерт ДА   2019      
Дончо Петров Барбалов Заместник-кмет ДА          
Дора Александрова Германова-Лисева Директор   2018        
Дора Николова Тодорова Старши експерт   2018   2020    
Дочка Стоянова Мичева Директор   2018   2020    
Драга Николова Тасева Главен експерт   2018        
Драгомир Георгиев Досев Главен експерт   2018        
Драгомира Костадинова Цветкова Старши експерт ДА     2020    
Драгослава Георгиева Лунджова Главен експерт   2018        
Дянка Георгиева Ангелова-Жекова Главен юрисконсулт   2018 2019