РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА И
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Ива Георгиева Николова Старши специалист ДА   2019 2020    
Ива Илиева Младенова Директор ДА     2020    
Ива Йорданова Атанасова Инспектор ДА   2019 2020    
Ива Каприел Шишманян Главен експерт ДА 2018 2019      
Ива Костова Вълкова Главен експерт ДА     2020    
Ива Николова Петкова-Александрова Главен експерт ДА   2019 2020    
Ива Руменова Ивова Главен експерт   2018        
Ива Светославова Андонова-Захариева Главен експерт ДА 2018 2019 2020    
Ивайло Асенов Колев Главен експерт   2018   2020    
Ивайло Василев Найденов Главен специалист   2018   2020    
Ивайло Николаев Ковачев Главен специалист   2018   2020    
Ивалина Трифонова Иванова Главен експерт   2018        
Иван Георгиев Иванов Главен специалист   2018        
Иван Димитров Грънчаров Юрисконсулт   2018        
Иван Игнатов Михайлов Старши експерт   2018     ДА  
Иван Красев Андриянов Младши експерт ДА   2019      
Иван Методиев Несторов Младши експерт   2018        
Иван Недялков Иванов Главен експерт ДА     2020    
Иван Петров Даков Директор   2018        
Иван Петров Райков Директор ДА   2019 2020    
Иван Стайков Иванов Старши експерт   2018        
Иван Стаменов Дангулов Началник на отдел   2018   2020    
Иван Танев Иванов Старши експерт   2018   2020    
Иван Христов Николов Директор   2018        
Ивана Петкова Пасева Главен експерт   2018        
Иванета Иванова Богданова Главен експерт ДА 2018        
Иванка Дакова Георгиева Директор ДА     2020    
Иванка Димова Малешкова Главен експерт   2018   2020    
Иванка Енчева Апостолова Младши експерт ДА 2018        
Иванка Лазева Благова Старши експерт   2018        
Иванка Николова Московска Главен юрисконсулт   2018   2020    
Иванка Петрова Иванова Директор   2018   2020    
Иванка Петрова Харбалиева Директор   2018 2019      
Иванка Славова Атанасова Старши експерт   2018        
Иванка Тенчева Галова Главен експерт   2018        
Иванка Христова Тончева Директор   2018   2020    
Иванка Цветанова Тачева Старши експерт ДА 2018 2019      
Иванка Янкова Плачкова Главен експерт   2018   2020    
Ивелина Димитрова Христова Главен инспектор   2018   2020    
Ивелина Пенчева Кючукова Директор ДА     2020    
Ивет Константинова Ганчева Главен експерт   2018        
Ивета Атанасова Цветкова Главен експерт ДА     2020    
Ивета Костадинова Стойчева Главен експерт ДА   2019      
Иво Руменов Димитров Юрисконсулт   2018        
Иво Симеонов Маринов Директор   2018        
Иво Христов Николов Главен експерт   2018   2020    
Ивонка Йорданова Иванова-Георгиева Старши експерт ДА 2018   2020    
Изабела Емилова Юрукова Главен юрисконсулт   2018   2020    
Илиана Александрова Богомолова Главен експерт ДА 2018   2020    
Илиана Вескова Петрова-Тодорова Старши инспектор   2018 2019 2020    
Илиана Георгиева Пъдарева Главен специалист   2018   2020    
Илиана Иванова Дееничина Директор       2020    
Илиана Кузманова Цветкова Старши счетоводител   2018        
Илина Антонова Гълъбова Главен експерт ДА   2019      
Илия Иванов Запрянов Старши експерт ДА          
Илия Кольов Илиев Главен експерт   2018   2020    
Илия Костадинов Угренов Главен експерт ДА 2018 2019 2020    
Илиян Стефанов Владимиров Главен специалист ДА   2019 2020    
Илияна Владиславова Иванова Главен инспектор   2018        
Илияна Иванова Пенева Старши счетоводител   2018 2019     ДА
Илияна Кирчева Тегаркова Главен инспектор ДА   2019 2020 (1)
2020 (2)
   
Илияна Петрова Петкова Директор   2018        
Илона Миткова Савова-Бизеранова Главен експерт   2018   2020    
Илонка Лазарова Стоянова Директор   2018        
Илонка Николова Симеонова Главен специалист   2018        
Ирен Димитрова Върбанова Старши счетоводител   2018   2020    
Ирена Илиева Димитрова Директор   2018        
Ирена Йорданова Кръстева-Неделчева Главен експерт   2018        
Ирена Красимирова Чолашка Старши експерт ДА   2019      
Ирина Владимирова Сабанова Старши специалист   2018   2020    
Ирина Димитрова Дакова Главен експерт   2018        
Ирина Иванова Стоянова Главен специалист   2018   2020    
Ирина Костова Савина Заместник-кмет ДА          
Ирина Симеонова Пенчева Старши инспектор   2018   2020    
Ирина Стоянова Станоева Старши инспектор   2018        
Ирина Трайчова Михайлова-Петлешкова Главен експерт ДА 2018        
Ирина Филипова Якимова Директор   2018        
Ириней Борисов Константинов Директор   2018   2020    
Искра Ангелова Карамфилова Началник на отдел   2018        
Искра Георгиева Йовкова Старши експерт ДА     2020    
Искра Петрова Димитрова Директор   2018