РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ж
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Жанета Атанасова Джоджова Старши експерт ДА   2019      
Жанета Тодорова Предова Старши инспектор ДА   2019 2020    
Жанин Костадинова Траянова-Ценова Директор   2018 2019 2020    
Жасмина Сотирова Михова Старши инспектор   2018        
Женя Димитрова Петрова Старши експерт   2018   2020    
Живка Димитрова Дакова-Пападопулу Главен юрисконсулт   2018   2020    
Живка Стоева Стефанова Главен специалист ДА     2020    
Живка Стоянова Новкова Старши експерт ДА   2019      
Живко Димитров Милушев Главен експерт ДА     2020