Ралица Стоянова
заместник-кмет по направление "Законност, координация и контрол" ...

Светозар Ерменков
секретар на Столична община и ръководител на направление "Общинска администрация" ...

Дончо Барбалов
заместник-кмет по направление “Финанси и стопанска дейност” и ВрИД заместник-кмет по направление "Столично общинско здравеопазване" ...

Ирина Савина
заместник-кмет по направление “Инвестиции и строителство” ...

Йоана Христова
заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване” ...

Албена Атанасова
заместник-кмет по направление “Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” ...

доц. д-р Тодор Чобанов
заместник-кмет по направление “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” ...

арх. Здравко Здравков
главен архитект на Столична община и ръководител на направление "Архитектура и градоустройство" ...