Стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
С Наредбата се определят условията и редът за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби ...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...