Проект "Насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“ (CITIES4CSR)
От м. септември, 2019 г., Столична община изпълнява проект – "Насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските ...

Проект "Хранителна вълна - овластяване на градската младеж за климата”( Food Wave-Empowering Urban Youth for Climate Action)"
От м. декември, 2019 г., Столична община е партньор в проект „Хранителна вълна - овластяване на градската младеж за климата”, финансиран по програма ...

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“
От началото на месец юни Столична община изпълнява проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сград – SHEERenov“, финансиран по Програма „Хоризонт 2020“ ...

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
...

Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публично-общинска собственост, за 2020 г.
...

Столична програма "Социални иновации" 2020 година
За 2020 година програмата стартира на 06.01.2020 г. Програмата предоставя финансиране на краткосрочни (реализиращи се в определен период, в рамките на една календарна година) проекти за социални иновации ...