Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"
Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . ...

Календар на културните събития на Столична община
Столична община чрез Дирекция „Култура” обявява прием на заявления за включване на културни събития в раздели „Стратегически събития” и „Значими събития” ...

Програма Култура
Програма „Култура” има за цел да изгради среда за развитие на културния живот в столицата, като подкрепя реализирането на проекти в сферата на културата и изкуствата ...

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност. ...

Програма "Инвитро"
по „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки” ...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...