Заповед № СОА20-РД09-1900/01.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 2257 КХ, Шевролет Каптива на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-1899/01.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 6047 ТС, Киа Сеед на "Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1882/01.06.2020 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3865 ВТ, Хюндай Елантра на „О.К. Суперстарс" ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-1880/01.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4081 ВК, Шевролет Авео на „ОТ – Сититранс“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-1879/01.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 4825 ММ, Киа Сеед на „За Едно Евро“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-1878/01.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3578 ХК, Дачия Логан на „Заедно в Европа – 1 Такси“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-1877/01.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 6849 ТК, Опел Зафира на „Заедно в Европа – 1 Такси“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-1876/01.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 4013 АК, Шевролет Авео на „ОТ – Сититранс“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-1875/01.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1205 НМ, Дачия Логан на „Рефлекс Плюс” ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-1874/01.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7623 АС, Хюндай Елантра на „Такси С експрес“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1873/01.06.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 9227 АС, Опел Зафира на „Радио СВ такси” ООД

Заповед № СОА20-РД09-1855/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 3973 ТР, Дачия Сандеро на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-1852/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1747 НК, Опел Зафира на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-1850/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4931 ХН, Киа Сеед на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1849/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 9482 ХМ, Киа Сеед на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1848/22.05.2020 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7195 СС, Фолксваген Кадди на „О'кей Супертранс“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1847/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2569 АХ, Шкода Фабия на ЕТ „Такси Експрес – Валентин Спасов“

Заповед № СОА20-РД09-1845/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5805 МН, Шевролет Авео на „Роял такси БГ“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-1844/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0384 СК, Фолксваген Кадди на „О'кей Супертранс“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1843/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7690 МС, Киа Черато на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1842/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8991 АА, Опел Астра на „Такси С експрес“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1841/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3650 РВ, Шевролет Авео на „Радио СВ такси" ООД

Заповед № СОА20-РД09-1840/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7476 ММ, Киа Черато на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1838/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3090 ТС, Киа Сеед на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1837/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 9051 АС, Опел Зафира на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1836/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2305 НТ, Киа Черато на "Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1835/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 7458 MB, Киа Сеед на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1834/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3040 РН, Шкода Фабия  ЕТ на „Такси Експрес – Валентин Спасов"

Заповед № СОА20-РД09-1833/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8204 ММ, Фолксваген Туран на „Панда такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-1832/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8002 СХ, Киа Сеед на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1831/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5738 МХ, Шкода Фабия на „Панда такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-1830/22.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 9155 КК, Киа Черато на „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1784/13.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 4562 КТ, Опел Астра на „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-1783/13.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 7210 НН, Опел Астра на „ОК Транс“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-1782/13.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2236 ХВ, Хюндай Атос Прайм на „Такси 1 Експрес“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-1781/13.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 7214 МК, Фолксваген Кадди на „О'кей Супертранс“ АД

Заповед № СОА20-РД09-1776/12.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0140 ТА, Шевролет Авео на „Такси 1 Експрес“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-1766/08.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5177 АН, Шевролет Авео на „Инекс Такси“ ООД

Заповед № СОА20-РД09-1765/08.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3960 ТТ, Фиат Кубо на „Такси Ми София“ ЕООД

Заповед № СОА20-РД09-1763/08.05.2020 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 9227 ХК, Хюндай Акцент на „Такси Ми София“ ЕООД

 
Регистър на разрешенията за таксиметрови превози
 
ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
О'КЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050